Upravit stránku

Účetní a daňové služby

 • příprava dokumentů pro účetní
  shromáždění a roztřídění dokladů a dokumentů pro účetní
 • ekonomické poradenství
  průběžné poskytování informací v oblasti daňových zákonů a jejich změn, v oblasti norem sociálního a zdravotního pojištění, správy daní a poplatků, zákoníku práce a mezd
 • poradenství v oblasti účetnictví
  informování o povinnostech z příslušných předpisů tak, aby účetnictví bylo úplné, průkazné a správné
 • vedení účetnictví
  správa faktur, zaúčtování předložených dokladů do příslušných knih (deník, hlavní kniha, pokladní kniha apod.), provádění zápisů do pomocných evidencí (evidence majetku, ostatních závazků apod.), evidence HDM a NDM - kompletní inventář, zpracování účetních výkazů
 • zpracování mezd
  zpracování podkladů pro výplatu mezd, výpočet mezd za odpracované dny, dovolené a ostatní náhrady, stanovení záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti, vystavování výplatnic pro výplatu mezd, mzdových soupisek, příkazů k úhradě, zpracovávání a odevzdávání výkazů sociálního a zdravotního pojištění apod., provedení ročního daňového vyrovnání, vedení mzdových listů
 • zpracování daňových přiznání
  k DPH, k dani z příjmů právnických osob a fyzických osob, k dani silniční
 • zpracování podkladů pro žádosti o granty a dotace
 • poradenství v oblasti daňové optimalizace fyzických a právnických osob
 • správa knihy jízd a cestovních výkazů
 • evidence nezaplacených faktur